Nagonka na rolników

Czy nagonka na rolników wpływa na ich nastroje? Po raz pierwszy przeprowadzono ankietę oceniającą to zjawisko w ramach badań Europejskiego wskaźnika zaufania rolników. Wstępne wyniki wskazują, że francuscy i niemieccy rolnicy odczuwają największą krytykę stosowanych przez siebie praktyk, podczas gdy rolnicy we Włoszech i na Węgrzech są dotknięci w mniejszym stopniu. Zarówno we Francji jak i w Niemczech ponad 30% rolników zgłosiło, że krytyka bezpośrednio odbiła się na ich motywacji do dalszej pracy na roli.

Nagonka na rolników” coraz częściej pojawia się w mediach w całej UE, brakuje jednak
jednoznacznej definicji tego zjawiska – różni się ona w poszczególnych krajach. Ankieta
przeprowadzona przez Copa-Cogeca w ramach badania wskaźnika zaufania miała na celu
wskazanie źródeł nieuczciwej krytyki (w odczuciu rolników) – np. mediów tradycjonalnych lub społecznościowych – i jej wpływu na ich motywację do dalszej działalności rolniczej.

W ramach semestralnych badań wskaźnika zaufania rolników, Copa-Cogeca przepytała 2500
rolników z czterech państw członkowskich UE (Włochy, Węgry, Francja i Niemcy), by sprawdzić, czy ich zdaniem byli oni krytykowani za stosowane przez nich praktyki rolne w pierwszym kwartale 2020 roku.

Wyniki różniły się w zależności od kraju.

  • Francja była najbardziej dotknięta tym zjawiskiem. Rolnicy zgłosili tam największy wzrost krytycznych uwag dotyczących działalności rolniczej pojawiających się w debacie publicznej. 75% francuskich rolników stwierdziło, że stosowane przez nich praktyki były krytykowane, a 48% zasugerowało, że liczba krytycznych komentarzy znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich kwartałów.
  • Niemcy uplasowały się na drugim miejscu – 59% rolników uważa, że ich praktyki były
    krytykowane.
  • Na Węgrzech (38%) i we Włoszech (12%) krytyka w debacie publicznej była odczuwalna w mniejszym stopniu.

Bezpośrednia krytyka (głównie w mediach społecznościowych) praktyk rolnych, znowu w
największym stopniu dotknęła francuskich rolników (26%), a w dalszej kolejności niemieckich (14%) i węgierskich (6%).

Zaskakująco, 12% włoskich respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie czy krytyka
(bezpośrednia lub pośrednia w debacie publicznej) zniechęciła ich do kontynuowania
działalności rolniczej, mimo że względnie rzadko byli oni krytykowani. Wysoki poziom krytyki
we Francji oznacza, że wpłynęła ona bezpośrednio na motywację 31% rolników. W Niemczech odsetek zdemotywowanych rolników jest jeszcze większy – 33% zgodziło się ze stwierdzeniem, że publiczna i bezpośrednia krytyka się na nich odbiła.

Za tymi wynikami mogą kryć się także inne problemy i skutki społeczno-ekonomiczne, jeżeli
chodzi o motywację rolników do kontynuowania działalności gospodarczej, jako że nie widać zależności liniowej między poziomem krytyki w danym kraju, a motywacją rolników.

źródło: Copa-Cogeca

 

Related Posts

None found

Poprzedni artykułCzy wiemy co jemy?
Następny artykułNastroje europejskich rolników

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.