Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Przędziorki i pordzewiacze weźmie siłowo

Lista akarycydów dopuszczonych do stosowania w uprawach sadowniczych zwiększyła się o nowo zarejestrowany w kwietniu środek zawierający substancję czynną niewykorzystywaną dotychczas w polskich sadach.

Insektycyd szkodzi pszczołom

Nowe badania dostarczają "przekonujących dowodów" na to, że istnieje związek pomiędzy stosowaniem imidaklopridu a zjawiskiem masowego ginięcia pszczół. Jego przejawem jest opuszczanie uli przez dorosłe osobniki - piszą autorzy badania, pod kierunkiem Alexa Lu z Department of Environmental Health.
 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Jeśli w czasie kwitnienia drzew pestkowych lub w okresie wzrostu zawiązków owocowych i dojrzewania owoców jest wilgotno – pada deszcz lub utrzymują się mgły – istnieje duże ryzyko wystąpienia brunatnej zgnilizny drzew pestkowych (potocznie zwanej moniliozą).

Mszyce jedno- i dwudomowe

Gatunki mszyc, które są groźnymi szkodnikami roślin uprawnych, w tym ogrodniczych, różnią się między sobą pod wieloma względami – wyglądem, wielkością, preferencjami pokarmowymi, a także rozwojem. Na biologię wszystkich decydujący wpływ mają warunki klimatyczne, które zmieniając się, zwłaszcza w ostatnich latach, modyfikują cykl życiowy tych owadów.

Przędziorki i pordzewiacze – czas na systematyczne lustracje

Taki apel wystosowano 2 kwietnia w trakcie konferencji prasowej firmy Sumi Agro Poland, która odbyła się w Warszawie. Dr Alicja Maciesiak z Instytutu Ogrodnictwa podczas swojego wystąpienia radziła wszystkim tym, którzy nie mieli jeszcze okazji tego zrobić, aby dokładnie skontrolowali obecność złóż jaj przędziorków na drzewach i krzewach owocowych.

Nowy wzór wniosku

Opublikowany został zaaktualizowany wzór wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia na handel równoległy.

Zwalczanie zwójkówek wiosną

W ostatnich latach zwójkówki liściowe są stałym zagrożeniem upraw sadowniczych. Gąsienice tych szkodników żerują praktycznie przez cały sezon wegetacyjny, od pękania pąków aż do zbioru owoców i uszkadzają rozwijające się pąki, jak również liście i owoce (szkody wynikają głównie z żerowania na owocach).

Przędziorki i pordzewiacze

Ta grupa szkodników sprawia coraz więcej kłopotów coraz liczniejszej rzeczy sadowników. Jednocześnie kurczy się lista preparatów chemicznych, które można wykorzystywać w zwalczaniu tych roztoczy. Za to ciągle długa jest lista błędów, jakie sadownicy popełniają planując i przeprowadzając zabiegi ochronne w swoich uprawach. Wkrótce otrzymają nową pomoc - preparat Sumo 10 EC.

Wielkopąkowiec porzeczkowy – coraz mniej groźny

Dla większości polskich ogrodników uprawiających porzeczki czarną i kolorowe zmorą od wielu lat jest wielkopąkowiec porzeczkowy (Cecidophyopsis ribis, syn. Cecidiophyes ribis, Eriophyes ribip, Phytoptus ribis). Zwalczanie tego szkodnika stało się bardzo trudne z chwilą wycofania z użycia w Unii Europejskiej endosulfanu. Od tego czasu wiele jednostek badawczych zajmują się opracowaniem skutecznego programu ochrony z wykorzystaniem różnych metod – genetycznej (uwzględniając różny poziom odporności odmian) i chemicznej (dostępne na rynku środki ochrony roślin), a także preparatów wspomagających wzrost i rozwój roślin.

Czas na oleje parafinowe

Tuż przed ruszeniem wegetacji zalecane są do zastosowania w sadach  jabłoniowych oleje parafinowe (Treol 770 EC, Promanal 60 EC, Catane 800 EC). Preparaty te służą do niszczenia jaj zimowych przędziorka owocowca poprzez odcięcie dostępu powietrza rozwijającym się w jajach larwom szkodnika.

Ostatnie artykuły

Czy jagoda kamczacka stanie się towarem w Rosji?

Bez żadnych wątpliwości – jest to roślina o wielu cennych właściwościach. Z drugiej – praktycznie nieznana, nie ma na nią rynku. Przyszłość owoców tej jagody w Rosji nie jest więc wcale pewna.

Ukraińska malina tanieje, ale ciągle jest droższa niż przed rokiem

W połowie lipca na rynek Ukrainy trafiła obfitość rodzimych malin, co natychmiast przełożyło się na ceny tych owoców. Mimo wszystko, jagody te pozostają droższe niż były o tej samej porze przed rokiem.

Owocowy rynek hurtowy

Wzrasta podaż krajowych śliwek i moreli, a malin ulega sporym wahaniom. Ceny czereśni nadal są wysokie, borówki wysokiej w miarę stabilne, a włoskich winogron – notują spadki.