Nowe standardy w produkcji żywności

Komisja Europejska opublikowała 20 maja 2020 roku Strategię "od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (F2F). Dokument jest kluczowym elementem europejskiego porozumienia w sprawie ochrony środowiska (European Green Deal). Celem strategii jest całościowa zmiana podejścia do produkcji żywności, a także wyznaczenie w tym zakresie światowego standardu.

Istotnymi założeniami Strategii F2F są:

 • osiągnięcie gospodarki o obiegu zamkniętym – zmniejszenie wpływu na środowisko sektorów przetwórstwa spożywczego i handlu detalicznego poprzez podjęcie działań w zakresie transportu, magazynowania, pakowania i odpadów żywnościowych,
 •  znaczne ograniczenie stosowania pestycydów i leków weterynaryjnych,
 • zrównoważona konsumpcja żywności i promocja żywności wysokiej jakości o przystępnych cenach,
 • promocja zdrowych i zrównoważonych diet,
 • ograniczenie marnowania żywności,
 • walka z zafałszowaniem żywności,
 • wprowadzenie przejrzystego znakowania miejsca pochodzenia, wartości odżywczej oraz żywności ekologicznej.

Kryzys związany z koronawirusem podkreślił znaczenie solidnego i odpornego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej ilości żywności po przystępnych cenach. Uświadomił nam również, że istnieją wzajemne powiązania między naszym zdrowiem, ekosystemami, łańcuchami dostaw, wzorcami konsumpcji i innymi czynnikami.

W strategii określono konkretne cele dotyczące przekształcenia systemu żywnościowego Unii Europejskiej, w tym:

 • ograniczenie stosowania pestycydów o 50% i ryzyka związanego z ich stosowaniem,
 • ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20%,
 • ograniczenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w hodowli zwierząt gospodarskich i akwakulturze o 50% oraz
 • prowadzenie produkcji ekologicznej na co najmniej 25 % powierzchni wszystkich użytków rolnych UE.

F2F proponuje również ambitne środki mające na celu zapewnienie obywatelom UE jak najłatwiejszego wyboru zdrowej żywności, w tym ulepszone oznakowanie w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych konsumentów w zakresie zdrowej, zrównoważonej żywności.

Poprzez inicjatywy zarówno regulacyjne, jak i pozaregulacyjne, strategia będzie dążyć do ukierunkowania przemysłu spożywczego na praktyki, które sprawiają, że zdrowy, zrównoważony wybór stanie się łatwy dla konsumentów. Dobrowolne zobowiązania będą wspierane poprzez unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych.

Aby zachęcić przemysł spożywczy do oferowania zdrowych i zrównoważonych produktów żywnościowych, Komisja Europejska zaproponuje między innymi obowiązkowe oznaczanie wartości odżywczej z przodu opakowania oraz uruchomi inicjatywy mające na celu stymulowanie zmiany składu produktów, w tym poprzez tworzenie profili składników odżywczych w celu ograniczenia promocji (poprzez oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne) żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, cukrów i soli. Komisja rozważy możliwość zaproponowania rozszerzenia obowiązkowego oznaczania pochodzenia lub oznaczania pochodzenia na wybrane produkty.

W projekcie planu działań w ramach Strategii F2F określono w perspektywie zaledwie kilku lat szereg konkretnych działań do realizacji, wśród nich znalazły się między innymi:

 • rewizja norm jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wzmocnienie koordynacji walki z zafałszowaniami żywności,
 • opracowanie zasad znakowania żywności umożliwiających konsumentowi wybór żywności produkowanej w zrównoważony sposób,
 • rewizja zasad znakowania datą,
 • rewizja legislacji dotyczącej materiałów do kontaktu z żywnością,
 • opracowanie unijnego kodeksu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzania produktów do obrotu w łańcuchu dostaw żywności.

Źródło: IJHARS

Related Posts

None found

Poprzedni artykuł„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
Następny artykułKomunikat sadowniczy PROCAM 10 z 20.05.2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.