Jeśli uniwersytet – to rolniczy

Uczelnie rolnicze były w ubiegłym roku częściej wybierane przez maturzystów, niż uniwersytety.

Polska kapusta: eksport, import

Od stycznia do października 2011 r. najwięcej polskiej kapusty wyeksportowaliśmy do Rosji – 36 798 t (17,053 mln euro). Natomiast największy import tego warzywa w poprzednim roku pochodził z Niemiec – 5 609 t (2,437mln euro).

Rynek hurtowy: prywatyzacja Bronisz

Rozpoczęła się oferta publiczna akcji największego rynku hurtowego w sektorze firm rolno-spożywczych w Polsce - Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA.

Sadownicy w Kraśniku

26 stycznia w Kraśniku odbyła się ósma już, doroczna konferencja organizowana przez Związek Sadowników RP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej. 
 

Prezydent podpisał, KZRKiOR będą skarżyć

13 stycznia przez Sejm przeszła ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych rolników, do której Senat nie wniósł (19. 01) żadnych poprawek. Prezydent RP podpisał tę ustawę 24 stycznia.

Dla prowadzących działy specjalne: nowa wysokość składki

Z dniem 31 stycznia upływa termin składania w Kasie przez rolników prowadzących działy specjalne oświadczenia o rodzaju działalności w zakresie działów specjalnych i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub wysokości przewidzianego dochodu w 2012 roku.

Na Zarządzie KZRKiOR

26 stycznia w siedzibie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych obradował jego zarząd poszerzony o prezesów oraz dyrektorów biur wojewódzkich i regionalnych związków. Gorącą atmosferę na sali skutecznie stonował podczas drugiej jego części wicepremier Waldemar Pawlak.

Zmiana warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z wejściem w życie 23 stycznia 2012 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 stycznia 2012 r., uległy zmianie warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w II semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Unijne pieniądze na lokalne targowiska

Województwo warmińsko-mazurskie przeznaczy ponad 11 mln zł na budowę i modernizację lokalnych targowisk. Środki pochodzą z unijnego programu "Mój Rynek", którego celem jest stworzenie lokalnym przedsiębiorcom i producentom rolnym warunków do sprzedaży swoich produktów bez pośredników.

Zbiory owoców bez zmian, warzyw – mniej

Według najnowszych danych FAO z końca ubiegłego roku, w 2010 roku na świecie zebrano łącznie 698,5 mln ton owoców, podczas gdy dwa lata wcześniej było to 693,8 mln ton.

Ostatnie artykuły

Usprawnienie wydatkowania środków finansowych

Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Rośliny i ogrody w międzynarodowym wydaniu

Nowości z zakresu osiągnięć technologicznych i hodowlanych, produkty najwyższej jakości, bogaty program wydarzeń towarzyszących wypełniony pokazami, warsztatami i seminariami. Targi ZIELEŃ TO ŻYCIE oraz FLOWER EXPO POLSKA, to wieloletnia tradycja i sprawdzona formuła dająca możliwość budowania bezpośrednich relacji o dużym biznesowym potencjale. To też miejsce spotkania branżowych liderów rynku oraz hobbystów, zaproszenie do dyskusji, przegląd dynamicznego i rosnącego w siłę „zielonego sektora gospodarki”.

Konsultacje planu przeciwdziałania skutkom suszy

Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 największych polskich miastach odbędą się konsultacje społeczne planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).