Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Ekożywność
Dziś, po raz pierwszy, obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (ŚDBŻ). Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w grudniu 2018 r. przyjęło rezolucję ustanawiającą to wydarzenie.

Komisja Kodeksu Żywnościowego, FAO i WHO zaapelowały do państw członkowskich o podjęcie inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia bezpieczeństwa żywności i promowanie właściwych działań w obszarze bezpieczeństwa żywności. Pomysł ten zrodził się między innymi dlatego, że corocznie na świecie odnotowywanych jest około 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową. Problem jest znaczący, tym bardziej że choroby te stanowią zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i gospodarki.

Motto na dziś

Szczególnie dziś warto pamiętać o tym, że sprawa tego czy żywność, która trafia na nasz stół jest bezpieczna, leży w rękach nie tylko producentów żywności. Ochrona żywności, tak aby była bezpieczna do spożycia, nie kończy się na jej zakupie. Każdy z nas ma ważną rolę do odegrania i wiele do zrobienia. Począwszy od spraw podstawowych, takich jak mycie rąk przed i w trakcie przyrządzania jedzenia, przez właściwe przechowywanie produktów aż po obróbkę potraw w odpowiedniej temperaturze.

W broszurze przygotowanej przez Komisję Kodeksu Żywnościowego, FAO i WHO przeczytamy m.in.:

Bezpieczeństwo żywności – od producenta do konsumenta

Obecnie żywność jest przetwarzana w większych ilościach i przesyłana na większe odległości niż kiedykolwiek wcześniej. Wszechstronna współpraca i zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, a także właściwe zarządzanie i legislacja, są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Niebezpieczna żywność wpływa negatywnie na zdrowie i gospodarkę

Według szacunku WHO co roku ponad 600 milionów ludzi choruje, a 420 tysięcy ludzi umiera z powodu żywności skażonej bakteriami, wirusami, pasożytami, toksynami lub chemikaliami. Bank Światowy określił, że ekonomiczne straty gospodarek o niskich i średnich dochodach powodowane przez niebezpieczną żywność sięgają około 95 miliardów USD. Niebezpieczne artykuły żywnościowe zakłócają również swobodny handel.

Wdrożenie podejścia „Jedno Zdrowie” poprawia bezpieczeństwo żywności

Zdrowie ludzi jest związane ze zdrowiem zwierząt i stanem środowiska. Patogeny przenoszone ze zwierząt na ludzi poprzez bezpośredni kontakt lub żywność, wodę i środowisko mają wpływ na zdrowie publiczne i sytuację społeczno-gospodarczą. Rządy, środowiska akademickie, eksperci, organizacje pozarządowe i międzynarodowe zajmują się zwalczaniem zagrożeń żywności, takich jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także drobnoustroje chorobotwórcze występujące w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w owocach i warzywach mających kontakt ze skażoną glebą lub wodą.

FAO i WHO wspierają globalne wysiłki na rzecz promowania bezpiecznej żywności

FAO wspiera państwa członkowskie w zapobieganiu, zarządzaniu oraz reagowaniu na zagrożenia w łańcuchu produkcji żywności, zaś WHO wspomaga globalne zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia zdrowia publicznego związane z niebezpieczną żywnością. Dzięki komplementarnym mandatom długoletnie partnerstwo między FAO i WHO obejmuje szereg zagadnień mających na celu wspieranie bezpieczeństwa żywności na świecie i ochronę zdrowia konsumentów.

Normy Kodeksu Żywnościowego pomagają chronić zdrowie i ułatwiają handel

Komisja Kodeksu Żywnościowego, powołana przez FAO i WHO, ustala globalne normy dla żywności, wytyczne i kodeksy postępowania, które zapewniają bezpieczeństwo i jakość żywności poprzez opracowywanie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, dobrych praktyk higienicznych, zasad znakowania, reguł stosowania substancji dodatkowych do żywności, wytycznych dla kontroli i certyfikacji, najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości leków weterynaryjnych i pestycydów. Kiedy państwa przyjmują międzynarodowe normy, rolnicy i producenci są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na bezpieczną żywność, uzyskując jednocześnie dostęp do globalnego rynku żywności.

Źródło: ncez.pl, IJHARS

Related Posts

None found

Poprzedni artykułCeny warzyw na rynku hurtowym
Następny artykułCo PIORiN zrobił w 2018 r.?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.